Aidosti ja 100% kotimainen verkkokauppa. Pienyritys, joka välittää jokaisesta asiakkaastaan!

 

Rekisteriseloste ja evästeet

1. Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:
Laatimispäivä 1.2.2016

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lisäykset tehty: 24.5.2018
Lisäyksiä tehty: 05.07.2023

1.1. Rekisterinpitäjä

Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille
Viikarintie 85
16300 Orimattila

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille
Y-tunnus: 2695282-7
Viikarintie 85
16300 Orimattila
email: myynti@kaikkeakaverille.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Heidi Kanervo, jonka tavoittaa yllä olevien yhteystietojen kautta.

1.3. Rekisterin nimi

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden sekä yhteydenottojen hoitamiseksi (esimerkiksi osoitetiedoista puuttuvia tietoja voimme kysyä sähköpostin välityksellä, jotta kirjeesi saadaan oikeaan osoitteeseen perille) ja mahdollisiin markkinointitarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– Nimi
– Osoite
– Puhelin
– Sähköposti

Näiden tietojen lisäksi rekisterissä on tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä on itse verkkokauppa sivulla ilmoittanut.

1.7 Evästeet ja tietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Verkkosivostolla käytetään evästeitä (cookies), jotka ovat sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä ja käyttäjäkokemusta parantavia. Sivustolla on selaimen kautta kävijä lukumäärää laskeva ja sivuvierailuita analysoiva Google Analytics, joka tallentaa myös kävijämääriä ja kävijätietoja Googlen palvelimelle. Evästeillä kerätään kävijätietoja (Google Analytics), esim. mitä tuotteita on katsottu ja montako kävijää on sivustolla vuorokaudessa käynyt, tämän avulla pystymme seuraamaan kiinnostusta eri tuotteisiin ja toivottavasti vastaamaan kiinnostukseen, laajentamalla esimerkiksi valikoimaa tästä tuoteryhmästä. Ole kuitenkin huoleti, emme lähde tutkimaan yksilöllisesti kuka on mitäkin katsonut, joten voit selailla rauhassa juuri sitä mitä haluat. Mutta huomioithan, että Google Analytics tallentaa tietoja myös Googlen palvelimelle.

Sivustolla on upotettua sisältöä (youtube videot) sekä mahdollisesti muiden sivustojen linkkejä, huomioithan että kyseisten toimintojen käyttäminen, videon tai linkin avaaminen on käytännössä sama kuin vierailisit kyseisillä sivustoilla (eli kyseisten sivustojen evästeet saattavat tällöin mennä päälle).

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltotoive tulee lähettää sähköposti osoitteeseen: myynti@kaikkeakaverille.fi.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (=tilauksessa antamasi tiedot). Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tästä poikkeuksena on yrityksen kirjanpidossa olevat henkilötietoja sisältävät tositteet, jotka voidaan poistaa vasta, kun niitä on säilytetty Suomen kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.