Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille on luotettava kotimainen verkkokauppa!

Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:
Laatimispäivä 1.2.2016

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lisäykset tehty: 24.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä

Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille
Viikarintien 85
16300 Orimattila

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille
Y-tunnus: 2695282-7
Viikarintie 85
16300 Orimattila
myynti@kaikkeakaverille.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Heidi Virtanen, jonka tavoittaa yllä olevien yhteystietojen kautta.

1.3. Rekisterin nimi

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden sekä yhteydenottojen hoitamiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– Nimi
– Osoite
– Puhelin
– Sähköposti

Näiden tietojen lisäksi rekisterissä on tiedot asiakkaan tilaamista töistä, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Verkkosivostolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä on itse verkkokauppasivuille ilmoittanut.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Eli rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta Lemmikkitarvike Kaikkea Kaverille- yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

www.kaikkeakaverille.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tästä poikkeuksena on yrityksen kirjanpidossa olevat henkilötietoja sisältävät tositteet, jotka voidaan poistaa vasta, kun niitä on säilytetty Suomen kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.